Home

Deze pagina is permanent ‘under construction’.

Bezoek ons dus regelmatig voor veranderingen.

Mocht u gebruik willen maken van de database om stambomenĀ op te zoeken klik dan hier.

If you want to search for pedigrees of Siamese click here.

Op dit moment is het niet mogelijk om in de database te zoeken vanwege een switch van providers. Aan het probleem wordt gewerkt.

At tis moment it is not possible to search the database, due to a switch of providers. We are working on the problem.

Mocht u toch dringend iets opgezocht willen hebben mail me dan even dan zoek ik in de moederdatabase voor u. Mijn excuses voor het ongemak.

Should you urgently need to look something up please email me and I will search the motherdatabase for you, My apologies for the inconvenience.

Thom.bloks@gmail.com